Ordinær generalforsamling 05-06-14

Torsdag den 5. juni 2014, klokken 16.15, indkalder bestyrelsen til generalforsamling i WP 19.01 Dagsordenen for generalforsamlingen: - Valg af dirigent - Formandens beretning - Beretning fra nedsatte udvalg - Forelæggelse af regnskab - Fastlæggelse af næste års kontingent - Behandling af indkomne forslag - Valg af bestyrelse - Eventuelt § 9 – Ordinær generalforsamling: Alle medlemmer har forslagsret på generalforsamlinger. Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved almindelig flertalsafgørelse blandt de fremmødte medlemmer. Der skal ske skriftlig afstemning, hvis mindst ét medlem eller dirigenten ønsker det. Stk. 3. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med tre fjerdedeles flertal ved afstemning blandt de fremmødte medlemmer. Stk. 4. Regnskabsåret går fra den 1. september til 31. August. Stk. 5. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 7 dage før den ordinære generalforsamling. Stk. 6. Det er muligt med fuldmagt at stille op til bestyrelsen. Stk. 7. Fuldmagt er et stykke papir, hvorpå der skrives hvad man stiller op til og med underskrift. Stk. 8. Det er ikke muligt at stemme med fuldmagt. Kun fremmødte kan stemme. Stk. 9. På...
Read More

Infomøde i SAKS – 01-04-14

D. 1. april holder SAKS infomøde kl. 19 i wp 19.01. Her vil vi snakke om Foreningen SAKS, bestyrelsesarbejdet samt mulighederne i at være aktivt medlem (fx. kursusansvarlig, underviser m.m.) Der vil være gratis kaffe, the, kiks og kage. Vi glæder os til at se jer :) ...
Read More

Basal kirurgi – 09-04-2014

Skal du ud på en kirurgisk afdeling for første gang, eller skal du snart afsted igen og vil gerne have genopfrisket nogle ting? SAKS Odense holder jævnligt et kursus i basale kirurgiske kundskaber. På kurset lærer du nogle helt basale kirurgiske principper du kan bruge ligegyldigt hvilket kirurgisk speciale du ender i. Derudover vil få præsenteret de mest almindelige kirurgiske instrumenter samt hvornår og hvordan de bruges. Endelig vil du lære både 1-håndsknuden og 2-håndsknuden og de to knuders fordele og ulemper i forhold til hinanden. Når du har gennemført dette kursus, skulle du gerne kunne: - De basale kirurgiske principper omkring indgreb, herunder præ-, per- og post-operative forhold, vurdering af kirurgiske patienter samt sårheling. - Selv vide hvad de mest almindelige kirurgiske redskaber hedder, hvordan de holdes og hvornår de bruges. - Være i stand til at binde både 2-hånds- og 1-hånds-knuder. 16.15: Velkommen. 16.20: Foredraget om kirurgiske principper v. Claus Hovendal, professor, dr. med., kirurgisk afdeling A, OUH. 17.15: Start på kursusdelen: Opdeling i to hold, hvor...
Read More

Basal suturkursus x1 – 23-04-2014

Er du klar til at sy, når du skal i klinik? Eller skal du lige have det frisket op? Eller lære det fra bunden? SAKS Odense holder et kursus i basal suturering, hvor der vil være praktiske øvelser på pads (kunstig hud). Kurset gælder for studerende på ALLE semestre under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Der vil blive undervist i de tre sutur-teknikker; enkelt-sutur, V-sutur og fortløbende sutur. Der vil blive undervist tre sutur-teknikker; enkelt-sutur, V-sutur og fortløbende sutur. Du kan finde en flyer der beskriver kursets formål her på http://saks-odense.dk/basal-suturkursus/ Prisen for kurset er 50 kr. for medlemmer (medlem september 2013/august 2014). For de 50 kroner får du sutursættet (instrumenterne) med hjem. For nye medlemmer koster det 50 kr. ekstra for indmeldelse i SAKS Odense (medlemskab gyldigt til 31. august 2014), altså i alt 100 kr. Du bliver dermed også meldt ind i SAKS Odense og kan så deltage gratis i foredragene i...
Read More

Tegnsprogskursus – 04-06-2014

Den 4. juni afholder SAKS Odense kursus i basale færdigheder inden for tegnsprog. Næsten ingen læger ved hvordan man i dag skaber den første kontakt med en døv patient før en døvetolk ankommer. SAKS Odense arrangerer i samarbejde med de to konsultenter fra Center for Døve et kursus i de mest basale tegn, samt en kort introduktion om de døves tilværelse. Dette håber vi i fremtiden vil kunne forbedre kommunikationen mellem lægen og den døve patient indtil døvetolken kommer. Der er tale om basale tegn, så dem der har lært tegnsprog på andre kurser tidligere, skal ikke forvente et kursus der bygger ovenpå noget de har lært i forvejen Find hurtigt ud af hvad ting/begreber hedder på tegnsprog. Besøg www.tegnsprog.dk (søgefunktion i venstre side på hjemmesiden). Pris: Kurset er gratis hvis du er medlem af SAKS odense – Medlemskab koster 50 kroner Sted: J.B. Winsløws Vej 19.01 Tid: 16-18 ----------------------------------------------------------------------------------------- TILMELDING ----------------------------------------------------------------------------------------- * Foregår på http://billetto.dk/tegnsprogskursus--04-06-2014 * Starter d.15. maj kl. 12. og er efter...
Read More

Foredrag om abdominalkirurgi 30-04-2014

Kom til SAKS Odenses spændende foredrag om abdominalkirurgi. Det foregår onsdag den 30 april kl. 16-18 i WP. 15 st. auditorie. Professor, dr. med Claus Hovendal kommer og fortæller om de mange aspekter af specialet, herunder cancerkirurgi og udredningen af mave-tarm-cancer. Det vil være super interessant og lærerigt, så mød endelig op. Det er gratis at deltage. Vi glæder os til at se en masse engagerede medicinstuderende :)...
Read More

Laparaskopikursus – 21-05-2014 (ny dato!)

Beskrivelse: Skal du være mave-/tarm-kirurg? Hvad med gynækolog/obstetriker? Eller urolog? Hvis du har svaret ja til én (eller alle) af ovenstående, så kan du godt glæde dig til d. 14/5 hvor SAKS Odense igen holder kursus i basal laparoskopi. På kurset vil du høre oplæg fra to abdominalkirurger, få en introduktion til de laparoskopiske instrumenter og - bedst af alt - få masser af hands-on erfaring med hvad det vil sige at operere laparoskopisk. Til denne gang har vi lavet vores egne helt nye blackboxes der er helt fantastiske. I stedet for et forsinket, grynet webcambillede transmitterer skopet nu i Full HD(1080p) direkte til en 22" widescreen skærm, hvilket vil sige: INGEN forsinkelse i billedet. KNIVSKARP kvalitet! Endvidere er kameraet bevægeligt, så det nu er et samarbejde mellem operatør og skopfører om at fuldføre opgaverne. Alle prøver selvfølgelig at være begge dele. Kurset ligger d. 21/5 fra 17.15-21.00 i Simulationscentret i klinikbygningen på...
Read More

Avanceret Suturkursus + Kirurgisk Håndvask (OP-vask) – 12-03-2014

Onsdag d. 12. marts 2014 afholder SAKS Odense avanceret suturkursus. Vi arbejder videre fra enkelt-sting og giver os i kast med flere forskellige sutureringsteknikker. Du vil blive undervist af læger/kirurger og vores egne undervisere. Desuden får de studerende den unikke mulighed for at være på forkant, når de kommer på en kirurgisk afdeling. Vi får sponsoreret operationskitler,-handsker, -hatte og mundbind, så vi kan komme op på operationsgangen på OUH og lære operationsvask. Læs mere om kurset på: http://saks-odense.dk/avanceret-suturkursus/ Det er en forudsætning, at du kan de basale kirurgiske færdigheder, fx enkelt-sting. Krav: - bestået færdighedstræning på 4. semester - eller deltaget i vores egne Basalsutur-kurser Info om tilmelding: Kurset er fyldt op!...
Read More

Basal suturkursus x2 – 19-02-2014

Er du klar til at sy, når du skal i klinik? Eller skal du lige have det frisket op? Eller lære det fra bunden? SAKS Odense holder et kursus i basal suturering, hvor der vil være praktiske øvelser på pads (kunstig hud). Kurset gælder for studerende på ALLE semestre under Det sundhedsvidenskabelige Fakultet. Der vil blive undervist i de tre sutur-teknikker; enkelt-sutur, V-sutur og fortløbende sutur. Du kan finde en flyer der beskriver kurusets formå her på www.saks-odense.dk/basal-suturkursus/ Prisen for kurset er 50 kr. for medlemmer. For de 50 kroner får du sutursættet (instrumenterne) med hjem. For nye medlemmer koster det 50 kr. ekstra for indmeldelse i SAKS Odense (medlemskab gyldigt til 31. august 2014), altså i alt 100 kr. Du bliver dermed også meldt ind i SAKS Odense og kan så deltage gratis i foredragene i hele efteråret & foråret. Der bliver arrangeret et TIDLIGT  (16.15-18.30) og et SENT (19.00-21.15) kursus. Kurset finder sted: Onsdag den 19....
Read More

Foredrag om Plastikkirurgi – 11-12-2013

Kom til SAKS’ super spændende foredrag om plastikkirurgi d. 11 december 2013! Den dygtige læge Lotte Poulsen kommer og fortæller generelt om hvad plastikkirugi indebærer, men også om de forskellige subspecialer – altså hvad man kan specialisere sig inden for når man først er blevet plastikkirurg. Der er altså mulighed for at høre om de mange aspekter af specialet. Herudover vil der i foredraget blive gennemgået hvad der skal til for at blive plastikkirurg, og hvilke veje man skal gå, måske allerede som studerende. Der vil også blive gennemgået cases og blive vist billeder af operationer :) Mød endelig op og bliv lidt klogere på hvad plastikkirurgi indebærer. Foredraget er GRATIS for medlemmer af SAKS Odense - indmeldelse i foreningen koster 50 kroner. Tid og sted: WP 25 (st. auditorie) - kl. 16-18. /SAKS Odense...
Read More
12