Formandens beretning – 05-06-14

Denne beretning er delt op i to; formandens beretning og stifterens beretning. Formandens beretning Endnu et år er gået og bestyrelsen i SAKS har arbejdet ihærdigt for at opretholde de tilbud af kurser og foredrag, som vores medlemmer har vist interesse for. SAKS har som altid sine faste kurser foruden deltagelse i Sundhedsmekka og erfarings-udvekslings-arrangementer med andre foreninger, hvilket har styrket samarbejdet mellem foreningerne. Fremadrettet vil der være to udfordringer for den kommende forening. Den første udfordring er en ændring i medlemsorganisationen. Førhen kunne man kun deltage i arrangementer, hvis man havde betalt kontingent. Men denne ordning vil blive ændret i fremtiden. Foredrag vil blive gratis, og kurser afkræves kun ét deltagergebyr, uanset om man er medlem eller ej. Til gengæld vil aktive og bestyrelsesmedlemmer blive afkrævet kontingent, som en bekræftelse på deres arbejde i foreningen og muligheden for at stille op til bestyrelsen. Den anden udfordring er den kommende bestyrelse. Kun enkelte poster beholdes i bestyrelsen og mange træder af. Det er derfor vigtigt, at...
Read More

Foredrag om aortaaneurismer – 02-04-14

Onsdag den 2. april 2014 kommer overlæge i karkirurgi Ole Christian Røder og holder foredrag om aortaaneurismer. Ole kommer desuden ind på hvordan det er at være karkirurg, hvilken forskning der er i øjeblikket på afdelingen og hvordan man bliveren god karkirurg. Foredraget indeholder cases fra karkirurgisk afdelingen, og der bliver fortalt om kirurgiske procedurer og teknikker. Sted: Store Auditorium - Winsløwparken 15 på OUH. Tidspunkt: kl. 16:15 til ca. 18:00. Indmeldelse sker i døren og koster 50 kr. ...
Read More

Formandens beretning 2013

Endnu et år er gået, og der sker stadig nye ting i SAKS. Foredrag og kurser har præget kalenderen for SAKS Odense til fordel for alle vores medlemmer. Sidste år kunne vi glæde os over en fordobling af medlemstallet til omkring 430 medlemmer. Vi har ikke kunne slå denne rekord, men er så blevet bekræftet i at vi snart har indfundet vores plads på SDU. Vi har i efteråret afholdt foredrag om øjenkirurgi, temaaften i obstetrik og kejsersnit og akut abdomen i samarbejde med SOFAS. Sidstnævnte beviste at vi i samarbejde med anden studenterforening godt kan lave julehygge med æbleskiver, brunkager mv. for over 100 studerende. Af kurser har vi afholdt ikke mindre end 6 forskellige kurser foruden det faste kursus med SATS. De følgende kurser er: Basal sutur kursus – hvor de studerende lære at holde på instrumenter, slå en knude og de tre forskellige suturteknikker: enkelt sting, fortløbende og V-/flap-sutur. Avanceret sutur kursus – hvor de studerende bygger videre på deres færdigheder...
Read More

Er ortopædkirurgi noget for dig?

Du vil gerne blive ortopædkirurg, men du ved ikke hvordan du skal gribe det an! Yngre Ortopædkirurger DAnmark (YODA) har lavet en kogebog for bl.a. medicinstuderende, som vejleder i hvad du skal gøre, hvis du vil være ortopædkirurg. Den er bygget op således at den for hvert trin i uddannelsesforløbet kommer med anbefalinger til, hvordan du bedst kvalificerer dig til en hoveduddannelsesstilling (kursusstilling) Følg dette link til deres hjemmeside: http://www.ortopaedi.dk/index.php?id=318 ...
Read More

Formandens beretning 2011/2012

Dette er formandens beretningen, som blev forlagt ved generalforsamlingen tirsdag den 19. juni 2012. ------- I år er det 3 år siden SAKS Odense blev stiftet. Foreningen blev taget godt imod og vokser stadig, da vi i år rundede over 430 medlemmer. Dette er næsten en fordobling af medlemmer i forhold til sidste år, hvilket må siges at være flot. Men foreningen er ikke til for at få så mange medlemmer som muligt, men til for at give os studerende en bedre mulighed for at forstå og lære mere omkring den kirurgiske del af medicinstudiet. Vi har haft 6 foredrag og 11 kurser i det forgangne år. I takt med at foreningens aktiviteter er øget og antallet af medlemmer, som har deltaget i foredrag eller kurser er øget, bliver der også brug for en mere klar og overkommelig administrativ tilgang til foreningens bestyrelse. Ideér og tiltag i foreningen kommer støt til hele tiden, og det er vigtigt, at der stadig holdes overblik og...
Read More

Sundhedsmekka – 26-09-12

Onsdag den 26. sep. bliver der afholdt Sundhedsmekka, hvor alle de nye studerende (og ældre studerende) har mulighed for at se nogle af de foreninger, som findes under lægevidenskab på SDU. Dette deltager SAKS Odense også i. Kom og få en snak med os, hvis du er ny studerende og lær at lave en instrumentknude samt at sy. Nærmere information følger. IMCC Odenses hjemmeside...
Read More

Generalforsamling – 19-06-12

Tirsdag den 19. juni kl. 16:15 blev der afholdt generalforsamling for foreningen i WP 19.01. Dagsordenen for generalforsamlingen indeholdte følgende punkter: - Valg af dirigent - Formandens beretning - Beretning fra nedsatte udvalg - Forelæggelse af regnskab - Fastlæggelse af næste års kontingent - Behandling af indkomne forslag - Valg af bestyrelse blev: - Formand - Niels Martin Jensen - Næstformand - Lars Lykkeberg Thomsen - Sekretær - Simone Tøt-Strate - Kasserer - Henrik Utzon - Bestyrelsesmedlem - Hjalte Laursen Würtz - Bestyrelsesmedlem - Thomas Colding-Rasmussen - Eventuelt Forslag til behandling skulle være formanden i hænde senest 7 dage før den ordinære generalforsamling. Formandens mail er: njens07@student.sdu.dk Endelig dagsorden indeholdende indkomne forslag blev uddelt ved generalforsamlingens begyndelse til de fremmødte....
Read More

Akutte håndgreb med SATS – 18-05-12

Fredag d. 18. maj. 2012 afholder SAKS Odense & SATS Odense i samarbejde et kursus i akutte håndgreb. På dette kursus lærer du teorien bag nødtracheotomi, pleuradræn og intraossøs adgang. Herefter vil der være mulighed for at prøve procedurerne på fikserede præparater/kadavere på dissektionssalen. Kurset afholdes af læger fra henholdsvis Thoraxkirurgisk og Anæstesiologisk afd., OUH. Kurset koster 100 kr. hvilket dækker materialer. Derudover skal man enten være medlem af SAKS eller SATS. Der er i alt 24 pladser på kurset Det er et krav at du har bestået 3. semester på bachelor-delen. Det er desuden en forudsætning at du lærer en-håndsknuden inden kurset. Denne bliver anvendt under anlæggelse af pleuradræn hvorfor du skal kunne den inden kurset. Se link nedenunder: Én-hånds-knude Tidspunkt: kl. 16.15-19.00 Sted: Dissektionssalen på SDU Tilmelding starter 27. april kl. 12, og foregår efter først-til-mølle via: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG9RdXFRMnpZNXkxVE1KcjhNaXpEdmc6MQ LAV VENLIGST KUN 1 TILMELDING PR. DELTAGER!!! TILMELDINGER INDEN OVENNÆVNTE TIDSPUNKT KOMMER IKKE I BETRAGTNING!...
Read More

TV-indslag om basal suturkursus – 29-02-12

I forbindelse med afholdelse af basal suturkursus kom to journaliststuderende fra SDU i Odense forbi og lavede et tv-klip om vores kursus. Tryk på følgende link og se indslaget. http://medietorvet.dk/dk/33/4/1143/ (Indslaget er lavet af de to journaliststuderende - og ikke TV2Fyn - som det ellers ser ud til på skærmen)...
Read More