… når man så kan gå, er man jo klar til at løbe!

På dette kursus bygger du oven på din viden fra Basal sutur. Du bliver undervist i følgende suturtyper: U-sutur samt intra-kutan og sub-kutan sutur. Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at du har gennemført Basal sutur.

Sydvestjysk sygehus har lavet instruktionsvideoer over færden på operationsgangen