Man skal kunne kravle, før man kan gå…

På dette kursus vil ældre studerende lære dig, hvordan man holder rigtigt på instrumenter og laver en rigtig kirurgisk knude. Desuden lærer du suturteknikkerne enkelt-sutur, V-sutur og fortløbende sutur.

Herunder finder du nyttige links og brochurer du kan læse inden du deltager i vores kursus:

SAKS Odenses egen suturoversigter:

Flyer – basal sutur

SDU har lavet en manual ved suturering, læs den gerne inden kurset:

Sutur af hudsår med instrumenter

Billeder fra tidligere basal-suturkurser: