Præklinisk ophold eller valgfag

I løbet af bacheloren skal du have 3 ECTS-point ved enten et præklinisk ophold eller et valgfag ved siden af din ellers tilmeldte undervisning. Valgfag forløber derfor også ved siden af din “normale” undervisning. Se om valgfagene på SDUs hjemmeside – “tilvalgsfag” nederst på siden for det pågældende semester (Læseplaner).

Det prækliniske ophold

De formelle krav til et præklinisk ophold, er et 14 dages ophold (2 arbejdsuger) på et sygehus eller i en almen praksis.

Du skal følges med lægerne på afdelingen og følge en yngre læges dagligdag. Der er ikke formelle færdigheder, der skal opnås, da de kommer på senere klinikophold på studiet. Formålet er at opleve hverdagen på et sygehus eller i praksis. Mange vælger at have præklinisk ophold i sommerferien.

Efter opholdet skal tjenestestedet formulere et brev, hvori det fremgår, at du (navn og cpr.nr.) har været på afdelingen i 14 dage, i hvilket tidsrum, og på hvilket sygehus. Endelig skal der være en underskrift fra den ansvarlige læge på afdelingen. Det skal være på formelt papir, eller med lægens stempel.

Hvis ovenstående krav opfyldes, kan du få merit, som hvis du havde haft et valgfag på medicin ved Syddansk Universitet.

Du kan dog godt have haft et valgfag og derefter have et præklinisk ophold, men der skal så ikke søges merit.

Kom i kontakt med afdelingen

Ønsker du at have et præklinisk ophold på en kirurgisk afdeling, skriver du en mail til den kirurgiske afdeling. I mailen skriver du, at du ønsker et præklinisk ophold på afdelingen, og hvorfor du ønsker et præklinisk ophold på netop deres afdeling. Oversigten over de kirurgiske afdelinger finder du på SDUs hjemmeside. Skriv dog mindst 1-2 måneder i forvejen, så er der større chance for, at du får et ophold.

Spørgsmål?

Ved tvivl kontaktes de faglige vejledere for medicin. KLIK HER for at finde kontaktoplysninger på vejlederne. De kan også være behjælpelig med spørgsmål vedr. merit.

SAKS Odense håber, at du vil få et godt præklinisk ophold på en af de kirurgiske afdelinger.