urologi, (af uro-, lat. sammensætningsform af gr. ouron ‘urin’, og -logi), kirurgisk speciale, som varetager undersøgelse (se urinvejsundersøgelser) og behandling af sygdomme og funktionsforstyrrelser i urinveje og de mandlige kønsorganer.

Afdelingen L er normeret til 10 overlæger inklusiv ledende overlæge og professor, 3 og 9  yngre læger på forskelligt uddannelsesniveau.

Vagtstrukturen består af 1 eller 2 yngre læger i vagt med tilstedeværelse indtil kl. 16.45 på hverdage og kl. 14.00 i weekends og derefter tilkald fra hjemmet.

Afdelingen har egen oversygeplejerske, en fuldtids udviklingssygeplejerske og en projektsygeplejerske på deltid.

Plejestaben består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere. Den plejemæssige normering svarer til 45,39 fuldtidsstillinger.

Der er 10,02 lægesekretærer, en sekretær for afdelingsledelsen og en økonomimedarbejder.

Fra afd. L har vi haft Margrethe Andersen og ph.d. Mads Hvis Poulsen som foredragsholdere.