Foreningens e-mail:

saks.odense@gmail.com
Foreningens adresse:

SAKS Odense
J. B. Winsløws Vej 19, 3. sal
DK-5000 Odense

CVR-nr: 341 494 61

SAKS Odense har op til 7 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for et år af gangen:

Formand
Christian Kaare Paaskesen
Kursus- og foredragsansvarlig
Næstformand
Emma Tubæk Nielsen
PR-ansvarlig
Sekretær
Julie Goller
.
Kasserer
Andreas Faurby
Suturkursus- og Akutte Håndgreb-ansvarlig
Bestyrelsesmedlem
Jeppe Marinus Mortensen
Skadestue- og suturkursusansvarlig

Bestyrelsesmedlem
Caroline Lilja
Illustratør
.
Bestyrelsesmedlem
Poul Stubkjær
Suturkursus- og Akutte Håndgreb-ansvarlig