I udarbejdelse af vores forskellige kurser og foredrag har vi ofte et samarbejde med relevante afdelinger. Dette udmunder blandt andet i at læger kommer ud og underviser i et emne relevant for kurset. Vi har for eksempel yngre plastik-kirurger til supervision ved vores suturkurser og vi samarbejder med thorax-kirurgisk afdeling til OP-vask og knuder kurset.

Til kurserne er der derfor god mulighed for at stille spørgsmål ud over det faglige, heriblandt til dét at være læge i deres speciale samt overvejelser ved specialevalg.

Som SAKS-medlem og som deltager til kurserne kommer man ofte i kontakt med lægerne. Dette er en god indgangsvinkel for at få adgang til kliniske ophold eller mulige projekter herunder forskning.