Skal du ud på en kirurgisk afdeling for første gang, eller skal du snart af sted igen?

På OP-vask og knuder vil du komme igennem helt basale kirurgiske principper, som du kan bruge ligegyldigt, hvilket kirurgisk speciale du ender i. Du vil lære både 1-håndsknuden og 2-håndsknuden samt hvordan du går i korrekt steril vask.
Vi har tradition for at afholde kurset på afdeling T (Thoraxkirurgisk afd.) på OUH, hvor vi har en dygtig sygeplejerske, der instruerer i at gå i vask.

Det anbefales, at du efterfølgende øver og vedligeholder de teknikker, du har lært, da disse håndknuder gerne skal bindes uden tøven på operationsstuen.

De kirurgiske knuder gennemgås på følgende videoer:
Et-håndsknuden

To-håndsknuden