ortopædkirurgi, (gr. ortopæd + kirurgi), den del af lægekunsten, som vedrører kirurgisk behandling af fejlagtige stillinger og bygningsfejl, såvel medfødte som erhvervede lidelser.

Afdelingen har Universitetsstatus og varetager undervisning af medicinske studenter og læger. Afdelingen deltager endvidere i uddannelsen af sygeplejersker, radiografer og SOSU-assistenter samt i uddannelsen af lægesekretærer.

Til afdelingen er tilknyttet et professorat. Afdelingen driver Ulykkes Analyse Gruppen, der varetager skadesregistrering og foretager analyser.

Afdelingen er centralt placeret i det såkaldte fredstidsberedskab og den regionale traumecenterfunktion ved OUH. Forebyggelse og genoptræning er også en del af afdelingens opgaver.

Fra afd. O har vi haft følgende foredragsholdere:

Overlæge i håndkirurgi – Søren Erik Larsen
Overlæge i håndkirurgi – Søren Erik Larsen
Overlæge i fod-/ankelkirurgi og SAR-læge – Palle Bo Hansen
Overlæge i fod-/ankelkirurgi og SAR-læge – Palle Bo Hansen
Prof. dr. med. og overlæge – Søren Overgaard
Prof. dr. med. og overlæge – Søren Overgaard

Se mere om:
Forskningen: www.sdu.dk/ki/ortopaedkirurgi
Afdelingen: www.ouh.dk/default.asp?id=141667
Dansk håndkirurgisk Selskab: http://www.haandkirurgi.com/index.htm
Behandlingsinstrukser for håndskader: http://www.ouh.dk/wm166474