Kort projekt beskrivelse:

Projektet har til formål at teste stamceller isoleret fra får. Disse celler ønskes testet i en subkutan mussemodel med henblik dannelse af ny knogle. De isolerede stamceller danner et samlet cellelag af stamceller(cell sheet) in vitro, som viser potential som knogle substitut i kombination med granulat. Cellelaget implanteres med granulat, 8 uger i mus subkutant. Efterfølgende skal implantaterne testes histologisk for ny knogledannelse.

Du vil under prægraduatforløbet arbejde i WP. 23 med både store og små dyr. Få erfaring i laboratorie arbejde (celledyrkning in vitro) analyse arbejde histologisk og artikel skrivning som første forfatter.   

Du vil i forbindelse med studiet blive tilbud kontorplads i WP15. Et miljø af dygtige og hjælpelig phd. studerende og evt. en anden prægraduatstuderende, som arbejder inde for samme felt/arbejdsområde.  Yderligere vil tidligere prægraduatstuderende Emil Ø. Nielsen hjælpe med projektet. Han har stået for udfærdigelse af første udkast til protokol/forsøgsdesign i samarbejde med vejlederne.

Det søger vi:

Den eksperimentelle ortopædkirurgiske forskningsenhed søger en prægraduat studerende, til udførsel af et forskningsprojekt. Forskningsprojektet ligger i kategorien: Basal stamcelle forskning.

Der ønskes en motiveret studerende der har mod på at give sig i kast med stamcelleforskning, operation på mus, laboratorie arbejde efter oplæring, histologisk analyse. Projektet giver mulighed for phd. Kurser efter ønske/relevans og artikel skrivning som første forfatter. Projektet er fleksibelt dog kræver det i nogle perioder øget fleksibilitet, det er derfor bedst du er bosiddende i Odense eller omegn.

Er du forskningsenhedens nye prægraduat studerende, så kontakt Professor Ming Ding og nævn dette projekt har din interesse.  Send mail Att. med overskriften og send dit CV(noget om dig selv). Så laver vi et møde med yderligere information om projektet (protokol) og lære hinanden bedre at kende.

 

Med venlig hilsen:

Stud.med. Emil Ø. Nielsen og Professor Ming Ding.

Tidspunkt:

præ-start feb.18. prægraduat start sep. 18. og et år frem.

Tilladelser:

De nødvendige dyretilladelser er allerede indhentet.

Drift og stipendie:

Alle eksperimentelle udgifter til får, mus, laborant, laboratorieudstyr osv. Er budgetlagt i budgettet for forskningsenheden. Det er derfor i første omgang ikke nødvendigt at søge midler til drift. 

Der kan søges midler til stipendie/løn til dig som prægraduatstuderende gennem hele forløbet, internt på OUH og eksternt. Dette kan ske vedhjælpe af protokollen og budgettet allerede inden starten på prægraduat året.

Protokol: Forligger.

Særlig krav og andet:

Kontakt: Ming Ding e-mail: Ming.ding@rsyd.dk