kardiologi, (af gr. kardia ‘hjerte’ og -logi), læren om hjertesygdomme. Kardiologi er et lægevidenskabeligt grenspeciale, der omfatter medicinske hjerte- og kredsløbssygdomme.

Hjertemedicinsk Afdeling beskæftiger sig med undersøgelse og behandling af alle former for hjertesygdom hos voksne, bl.a. forårsaget af kransåreforkalkning, f.eks. hjertekrampe, blodprop ved hjertet (hjerteinfarkt), hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser (herunder pacemakerbehandling). Afdelingen har ud over lokalfunktion også regionalfunktion og lands-landsdelsfunktion, specielt vedr. kontrastrøntgenundersøgelse af hjertets kransårer (koronararteriografi) og ballonudvidelsesbehandling(PCI) samt pacemakerbehandling.

Fra afd. B har vi haft Knud Nørregaard Hansen som foredragsholder i invasiv kardiologi.